echo '
';

คอร์ด เนื้อเพลง รอพี่ก่อน – SHADE

คอร์ดเพลง รอพี่ก่อน – SHADE

คอร์ดเพลง เนื้อเพลง รอพี่ก่อน SHADE คอร์ด เนื้อเพลง รอพี่ก่อน   SHADE

เนื้อเพลง รอพี่ก่อน – SHADE

เก็บใจเอาไว้รอดีๆ อีกปีสองปีพี่ก็รวยทำงานหาเงินไม่ก็หวย ถ้าหากไม่ซวยจริงๆ
เก็บใจเอาไว้รอพี่ก่อน จะให้น้องนอนนับเงินจะทำให้เธอรวยจนเขิน มันคงไม่เกินกำลัง
แต่ว่าตอนนี้ รู้ดี น้องเองเริ่มทนไม่ไหวเชื่อใจ ไว้ใจพี่ก่อนได้ไหม แล้วรักกันต่อไป
รอพี่ก่อนได้ไหม จะรีบหาเงินให้ใช้เอาไปผ่อนรถ ตู้เย็น รถไฟ เครื่องบินให้เธอทั้งปี
ตอนนี้ไม่พอใช้ มากัดก้อนเกลือก่อนไหมค่อยวางแผนกัน จะเอาอะไร ค่อยว่ากันอีกที
ตอนนี้ไม่มีตังค์
ขนาดเสื้อยังต้องผ่อน บางคืนต้องนอนบนฟุตบาต
ประหยัดให้เธอเพียงเท่านั้น สักวันต้องรวยจริงๆ
เก็บใจเอาไว้รอพี่ก่อน จะให้น้องนอนนับเงินจะทำให้เธอรวยจนเขิน มันคงไม่เกินกำลัง
แต่ว่าตอนนี้ รู้ดี น้องเองเริ่มทนไม่ไหวเชื่อใจ ไว้ใจพี่ก่อนได้ไหม แล้วรักกันต่อไป
รอพี่ก่อนได้ไหม จะรีบหาเงินให้ใช้เอาไปผ่อนรถ ตู้เย็น รถไฟ เครื่องบินให้เธอทั้งปี
ตอนนี้ไม่พอใช้ มากัดก้อนเกลือก่อนไหมค่อยวางแผนกัน จะเอาอะไร ค่อยว่ากันอีกที
ตอนนี้ไม่มีตังค์
รอพี่ก่อนได้ไหม จะรีบหาเงินให้ใช้เอาไปผ่อนรถ ตู้เย็น รถไฟ เครื่องบินให้เธอทั้งปี
ตอนนี้ไม่พอใช้ มากัดก้อนเกลือก่อนไหมค่อยวางแผนกัน จะเอาอะไร ค่อยว่ากันอีกที
ตอนนี้ไม่พอใช้ มากัดก้อนเกลือก่อนไหมค่อยวางแผนกัน จะเอาอะไร ค่อยว่ากันอีกที
ตอนนี้ไม่มีตังค์

ผู้เข้าชมหน้านี้ (1740)

Comments

comments