echo '
';

คอร์ด เนื้อเพลง รักใครไม่ได้อีก – Room 39

คอร์ดเพลง รักใครไม่ได้อีก – Room 39

คอร์ดเพลง รักใครไม่ได้อีก Room 39 คอร์ด เนื้อเพลง รักใครไม่ได้อีก   Room 39

เนื้อเพลง รักใครไม่ได้อีก – Room 39

เขาบอกให้ฉันนั้นคิดตัดใจและบอกให้ฉันนั้นไปเริ่มใหม่ กับใครก็ได้ที่จะไม่ใช่เธอ
เขาบอกให้ฉันนั้นเลิกหลง เขาบอกให้ฉันหยุดลุ่มหลงหยุดความรัก ความสับสน ความพร่ำเพ้อ
เขาบอกให้ฉันนั้นลองมองที่กระจกพิจารณาคิดให้ตกกับภาพที่ฉันได้เจอ
ว่าจริงๆ แล้วฉันควรแอบรักเธอต่อไปจริงๆ เหรอ
ทั้งที่ก็รู้ว่าไม่มีหวัง ทั้งที่ก็เห็นว่าไม่มีหวังฉันก็ยังไม่หยุดยั้งที่จะเจอ
ไม่ว่าใครจะว่าบ้าสักแค่ไหน ไม่ว่าใครว่าโง่สักแค่ไหนแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมดแล้ว
จะรักใครไม่ได้อีก จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้วจะให้ใครไม่ได้อีก มากกว่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้ว
จะรักใครไม่ได้อีก นานแค่ไหนก็จะรอเจ็บแค่ไหนก็จะขอ มีความหวังที่จะรักเธอต่อไป
เธอบอกให้ฉันลบรูปเธอทิ้งเธอบอกให้ฉันล้างหมดทุกสิ่ง ที่จะทำให้ฉันนั้นคิดถึงเธอ
เขาบอกยิ่งเก็บยิ่งทำร้าย เขาบอกยิ่งกอดก็ยิ่งสลายเพราะสุดท้ายฉันคงได้แค่พร่ำเพ้อ
เขาบอกให้ฉันนั้นลองมองที่กระจกพิจารณาคิดให้ตกกับภาพที่ฉันนั้นได้เจอ
ว่าจริงๆ แล้วฉันควรแอบรักเธอต่อไปจริงๆ เหรอ
ทั้งที่ก็รู้ว่าไม่มีหวัง ทั้งที่ก็เห็นว่าไม่มีหวังฉันก็ยังไม่หยุดยั้งที่จะเจอ
ไม่ว่าใครว่าบ้าสักแค่ไหน ไม่ว่าใครจะว่าโง่สักแค่ไหนแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมดแล้ว
จะรักใครไม่ได้อีก จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้วจะให้ใครไม่ได้อีก มากกว่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้ว
จะรักใครไม่ได้อีก นานแค่ไหนก็จะรอเจ็บแค่ไหนก็จะขอ มีความหวังที่จะรักเธอต่อไป
จะไม่มีใครภายในใจดวงนี้ จะมีแต่เธอเธอคนนี้คนเดียว
จะมีแต่เธอคนนี้คนเดียว จะมีแต่เธอเธอคนนี้คนเดียว
ทั้งที่ก็รู้ว่าไม่มีหวัง ทั้งที่ก็เห็นว่าไม่มีหวังฉันก็ยังไม่หยุดยั้งที่จะเจอ
ไม่ว่าใครจะว่าบ้าสักแค่ไหน ไม่ว่าใครจะว่าโง่สักแค่ไหนแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมด
แต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมดแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมดแล้ว
จะรักใครไม่ได้อีก จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้วจะให้ใครไม่ได้อีก มากกว่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้ว
จะรักใครไม่ได้อีก จะไม่มีใครภายในใจดวงนี้ จะมีแต่เธอเธอคนนี้คนเดียว
จะไม่มีใครภายในใจดวงนี้ จะมีแต่เธอเธอคนนี้คนเดียว
นานแค่ไหนก็จะรอ เจ็บแค่ไหนก็จะขอมีความหวังที่จะรักเธอต่อไป

ผู้เข้าชมหน้านี้ (514)

Comments

comments