echo '
';

คอร์ด เนื้อเพลง ไว้ใจ – Hydra

คอร์ดเพลง ไว้ใจ – Hydra

คอร์ด เนื้อเพลง ไว้ใจ Hydra คอร์ด เนื้อเพลง ไว้ใจ   Hydra

เนื้อเพลง ไว้ใจ – Hydra

เพียงวันเวลาผ่านไปเธอไม่เหมือนเดิม เอ่ยคำ คำไหนใจจริงสวนทาง
อยู่ ๆ กันมาไม่เคยรู้เธอเหินห่าง รักคือความไว้ใจ
อยู่ดี ๆ ก็มาบอกลาต้องไป เหตุผลเพียงเธอมีใคร
ไม่ใช่เพียงเสียดาย แต่แหลกไปเลยทั้งใจ
ที่เธอทำมันแรงเกินไป เกินคนรับไหวใครจะทน
ก็เธอมีใครอีกคนทนได้ไง ก่อนวันมีเธอเคียงกาย
ข้ามวันฉันคล้ายเพียงกากเดน กว่าจะมองเห็น
ไม่นึกเลยเธอจะเป็นเลือดเย็นเหลือเกิน
เพียงวันเวลาผ่านมาเธอดีแสนดี จนวันสุดท้ายที่มีให้กัน
จะหลอกทำไม บอกให้รู้เธอไหวหวั่น แรกวันเธอแปรไป
จะเผื่อใจให้ทัน เพื่อวันรักคลาย หากรู้ไม่สายเกินไป
อาจมีใครทั้งคนเปลี่ยนใจเธอไปทั้งดวง
ที่เธอทำมันแรงเกินไป เกินคนรับไหวใครจะทน
ก็เธอมีใครอีกคนทนได้ไง
หมดทางจะดึงตัวเธอ เพราะเธอเลือกแล้วเธอจะไป
หมดสิ้นความหมาย เจ็บช้ำจะเป็นจะตายเพราะความไว้ใจ
เธอมีเขาเนิ่นนานซ่อนอยู่ ไม่เคยจะรู้ไม่เลย
น้ำตาที่มันเอ่อล้นหัวใจ หมดทางจะไปไหลเลย

ผู้เข้าชมหน้านี้ (555)

Comments

comments