echo '
';

คอร์ด เนื้อเพลง ค่าน้ำนม – สมยศ ทัศนะพันธ์

คอร์ดเพลง ค่าน้ำนม – สมยศ ทัศนะพันธ์

คอร์ด เนื้อเพลง ค่าน้ำนม สมยศ ทัศนะพันธ์ คอร์ด เนื้อเพลง ค่าน้ำนม   สมยศ ทัศนะพันธ์

เนื้อเพลง ค่าน้ำนม – สมยศ ทัศนะพันธ์

แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง   ที่เฝ้าหวง ห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล
แม่..เราเฝ้าโอ้ละเห่   กล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเห ไปจนไกล

แต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอม แม่ผ่ายผอมย่อมเกิดจากรักลูกปักดวงใจ
เติบ..โตโอ้เล็กจนใหญ่ นี่แหละหนาอะไร มิใช่ใดหนาเพราะค่าน้ำนม

* ควร คิดพินิจให้ดี ค่าน้ำนมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสม
โอ้ว่าแม่จ๋า ลูกคิดถึงค่าน้ำนม เลือดในอกผสม กลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน

** ค่าน้ำนมควรชวนให้ลูกฝัง แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน
บวช เรียนพากเพียรจนสิ้น หยดหนึ่งน้ำนมกิน ทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอย

( *,** )

ผู้เข้าชมหน้านี้ (438)

Comments

comments